Wij spreken
Snelle en wereldwijde verzending
Handelspartners sinds 2006
Unieke producten

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. aan. U wordt aangeraden deze zorgvuldig te lezen. Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. is statutair gevestigd te Wijk en Aalburg aan de Postbus 35 (4260 AA), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82630747 en draagt de naam Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. is per e-mail te bereiken via biz@variousstorenl.com en telefonisch via +31 85 90 250 07.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-01-2022.

Informatie over de verwerkingen

Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

* Naam

* Adres

* Woonplaats

* Telefoonnummer

* E-mail adres 

* Land van herkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

    • Het afhandelen van uw betaling 

    • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

    • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

    • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

    • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien je je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze e-mail nieuwsbrief op basis van je toestemming te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar biz@variousstorenl.com of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is en volgens de wet is toegestaan.

Cookies

Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. bezoekt, wordt er enkele globale technische informatie verzameld, bijvoorbeeld via welke website u bij ons terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Lankhaar Traffic & Trading V.O.F.. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor de website of voor de privacyverklaring waarnaar doorgeklikt is. Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lankhaar Traffic & Trading V.O.F. en u heeft recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar biz@variousstorenl.com. 

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen 

Lankhaar Traffic & Trading V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Uw persoonsgegevens worden op onze website veilig via het encryptiesysteem SSL (Secure Socket Layer) overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling, maar ook voor het inloggen op uw account. 

Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.